Cyber mezőgazdaság - Az IT térhódítása az agrikultúrában

Cyber mezőgazdaság - Az IT térhódítása az agrikultúrában

A számítástechnika a kezdetekor inkább csak egy különálló, önmagában működő eszközök összessége volt. A fejlődés során a különálló rendszerek összekapcsolódtak, s mára már átszövik a körülöttünk levő világot, információtechnológia az alapja szinte minden általunk használt eszköznek, szolgáltatásnak.

Nemcsak a vállalatokat alakította át, hanem hatalmas társadalmi változásokat is hozott. Az információkhoz való gyors hozzáférés, az adatok elemzése minden területen alapelvárássá vált. Eleinte inkább csak az irodákban terjedt, készletgazdálkodási, könyvelési és egyéb nyilvántartási szoftverek, irodai alkalmazások formájában. A mezőgazdaságban rengeteg adat képződik, sokféle nyilvántartási kötelezettsége van a gazdálkodónak, így az informatika mára már nélkülözhetetlenné, a korszerű termelés eszközévé vált. Integrált vállalatirányítási rendszerek jelentek meg, a mezőgazdasági munkák speciális adataira tervezve, ezek a rendszerek a termeléstől az értékesítésig kezelik az adatokat, lehetőséget biztosítanak a nagyszámú kötelező adatszolgáltatásra, könyvelési, számviteli adatokat szolgáltatnak, illetve döntés-előkészítésben segítenek a gazdálkodóknak.

A termeléstámogató rendszereket már nem csak az irodákban szeretnék a gazdálkodók elérni, így a Cloud (felhő) technológia, s a mobileszközök elterjedése is elindult. A Cloud technológiák a mezőgazdaságban hatalmas fejlődés előtt állnak. IT értelemben a Cloud nem más, mint interneten keresztül elérhető szolgáltatások összessége. A lényeg, hogy a felhasználó nem a saját erőforrásait használja, hanem a szolgáltató infrastruktúráját veszi igénybe. Ez az agrárszektorban nagy előny, ott nem jellemző a saját IT szakember, más iparágakhoz képest az informatika infrastruktúra kevésbé jelentős. Az IT eszközök üzemeltetése, használata komoly szaktudást igényel, egy átlag méretű gazdálkodás nem tud fenntartani komoly szakembergárdát, akik a szükséges eszközöket, szolgáltatásokat üzemeltetik.

A Cloud szolgáltatás igénybevételével ezektől a plusz terhektől szabadul meg a vállalkozás, a saját működésre, feladatokra tud koncentrálni, minden mást elvégez a szolgáltató. A mobilszolgáltatók lefedettségének növekedésével elérhetővé váltak a rendszerekbe rögzített termelési adatok, információk. Akár már a termőterületen azonosítható a probléma, a kór- és kárkép adatbázis alapján, s az IT rendszer által javasolt védekezési módszer is kiválasztható.

A heterogén földterületek optimális művelése precíziós gazdálkodással lehetséges. Az eltérő talajminőség, tápanyag-ellátottság, vízháztartás egymástól jól elkülöníthető területeken jelenik meg. Precíziós technológiákkal optimálisan juttathatóak ki tápanyagok, növekszik a mezőgazdasági termelés hatékonysága. Az ökoszisztémában nem felhasznált anyagok veszélyeztetik a környezetet, így a precíziós gazdálkodás környezetre gyakorolt hatása is kedvező.

A precíziós technológiák használatával a gazdálkodó tudatosan ésszerűsíti a kijuttatott anyagok mennyiségét, s csak a minimálisan szükséges módon terheli a környezetet, költségoptimalizálással növeli a termelés hatékonyságát. A technológia lehetővé teszi, hogy a gazda a művelendő föld tulajdonságait (mind területi határait, mind minőségi jellemzőit) figyelembe véve gazdálkodjon, meg tudja határozni az előzetes felméréseknek megfelelően a tápanyag-utánpótlást, a vetőmag és a növényvédő szerek kijuttatásának mértékét. Csak annyi műtrágyát használnak fel, amennyi valóban szükséges a hatékony termeléshez, s ugyanez vonatkozik a növényvédő szerekre, vetőmagokra.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen költséget lehet vele megtakarítani, hiszen előfordulhat, hogy a korábbiaktól eltérő en a precíziós gazdálkodásra való átállással bizonyos hatóanyag-tartalmú műtrágyából többet kell használni, ugyanakkor ez a lépés elengedhetetlen a kiemelkedő termés eléréséhez. Ilyen esetekben többet kell beleinvesztálni a termelésbe, de a hozamok is jóval magasabbak lesznek. A technológiát használva a termelési terület pontról pontra elérhető, termőhelyenként eltérő gépüzemeltetést lehet megvalósítani. Az IT jelen van a munkafolyamat minden fázisában. A GPS rendszerek előnyei között akár oly egyszerű hatékonyságnövelő tényezők megjelennek, mint a „3D látás”, ami azt jelenti hogy az időjárás zavaró tényezőit kiküszöbölve lehet a mezőgazdasági munkálatokat folytatni. Az így kinyert adatokat központilag feldolgozhatjuk, s eltérő rendszerekben használhatjuk fel.

A precíziós technológia további területre is hatással van, ez a távérzékelés. A mezőgazdasági tevékenység komplex hatásoknak van kitéve, a hatékonyság növelése, a károk csökkentése érdekében szükséges a távérzékelés és a precíziós technológiák használata. A távérzékelés alapja az elektromágneses sugárzás, amely „spektrális ujjlenyomatként” mutatja meg a keresett adatokat. Technológiai elemei a tápanyaghiány megállapítása, eróziós és hidrológiai hatások, valamint a károkozók feltérképezése a magasabb hozam elérése érdekében úgy, hogy közben a környezeti terheléseket – amelyek az üvegházhatást növelik –, csökkenteni lehessen. A távérzékelés ugyan már régóta létezik, de a műholdas és egyéb légifelvételek felbontása nem tette lehetővé a mezőgazdaság számára szükséges érzékenységet. A drónok s a GPS rendszerek megjelenésével lehetové vált a területek költséghatékony feltérképezése, bázisállomás kihelyezésével 1-2 cm pontossággal a területek felmérése. A drón speciális kamerával rendelkezik, ez lehetővé teszi a megfelelő adatokhoz való hozzájutást a kiértékelés során. A kiértékelés lehet egyedi szoftverekkel, illetve Cloud alapú rendszerekkel támogatott, ennek előnye a big data elemzés, a kiértékelések pontosítása öntanuló rendszerekkel. A kiértékelő szoftver az agrár környezetinformatikai és a természetvédelmi- interfészen keresztül kapcsolódik az úgynevezett geoszerverhez, ahol a lekérdező és modellező motorok segítségével a központi számítógépen történik a feldolgozás, így nem terheli a felhasználó számítógépes kapacitását.

Az informatika mára a mezőgazdasági szektor minden elemébe beszivárgott, Cloud és mobil szolgáltatások jelentek meg a piacon. Az újgenerációs „iGazdák” már használják ezeket a technológiákat, nem ritkán maguk is szakértőként részt véve a fejlesztésben. A cikkben inkább csak irányokat, általánosságokat említek, ezen területek mindegyike oly mértékben fejlődik, hogy izgalmas téma bármelyikről hosszabban értekezni, napról napra jelennek meg újdonságok, fejlesztések. A trend mindenképpen jól kivehető, a fenntartható fejlődés záloga a technológiák használata, a precíziós gazdálkodás, s az e köré épülő szolgáltatások.

Szabó Zsolt IT vezető, Infobex Kft.
Agro Napló 2014/12. szám.